Dakdorpen (2017)

Hoe kunnen we tegelijkertijd het woningtekort aanpakken, allerlei stedelijke milieuproblemen verminderen en de stad veel gaver maken? Met Dakdorpen! Het zit zo, het merendeel van de Zuid-Hollanders woont in steden, in deze steden is het met het leefmilieu echter niet al te best gesteld. Door het weinige groen en de grote hoeveelheid verhard oppervlak ontstaan vele milieuproblemen. Voorbeelden zijn overstromende riolen bij regenval, opwarming van de stad bij zonneschijn en een onder druk staande ecologie. Dit alles gaat gepaard met onontkoombare luchtvervuiling, zie de afbeelding hier linksonder voor een visuele weergave. Een oplossing die in grote mate kan bijdragen is het grootschalig toepassen van groendaken in de stad. Dit zal de hoeveelheid groen drastisch doen toenemen en alle eerder genoemde problemen verminderen. Zo hebben we minder luchtvervuiling, is er meer waterberging en komt er meer flora en fauna. Deze daken zijn echter niet goedkoop, hoe goed de oplossing ook is, de aanleg verloopt tergend langzaam. Daarom stellen wij Dakdorpen voor, die draaien de businesscase van groendaken helemaal om.

Op dit moment zijn we met subsidie van Citylab010 en de Fleur Groenendijk Foundation bezig om een pilot project op te zetten bij de Kroon in Rotterdam. Volg onze voortgang op de eigen website van Dakdorpen!